ES..
EN..
 
As imaxes, ilustracións, textos, eslóganes e deseños que aparecen neste sitio web son propiedade de Sistema Diseño y Producción Gráfica, S.L.. e están protexidos pola lei. Permítese a reprodución parcial sempre que se cite a fonte, salvo comunicación que indique o contrario, en blogues temáticos e medios de comunicación. Naqueles casos en que se considere necesaria, por parte da compañía, unha autorización para a reprodución ou o uso de textos ou imaxes, esta autorización deixará sen validez a autorización xenérica antes citada e especificaranse por escrito as restriciones de uso.